शालेय शिक्षणात शेतीच्या विषयाचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन- मोदी

Spread the love


आपण कृषीक्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याची भाषा करतो तेव्हा केवळ अन्नधान्याच्याबाबतीत स्वयंपूर्ण होणे अपेक्षित नसते. 


Updated: Aug 29, 2020, 02:59 PM IST

Source link

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *