அரசு ஊழியர்களுக்கு நற்செய்தி… மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கும் ₹.10,000 முன்பணம் கிடைக்கும்!!

Spread the love


தீபாவளி போனஸை (Diwali Bonus) சரியான நேரத்தில் ஊழியர்களுக்கு வழங்குவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க யோகி அரசு உத்தரவு..!


Updated: Oct 14, 2020, 11:37 AM IST

Source link

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *