இந்திய ரயில்வேயில் 1.40 லட்சம் காலிப்பணியிடங்களுக்கான தேர்வு டிசம்பர் 15 முதல் தொடக்கம்

Spread the love


அறிவிக்கப்பட்ட காலியிடங்களுக்கான கணினி அடிப்படையிலான சோதனைகளை இந்திய ரயில்வே 2020 டிசம்பர் 15 முதல் தொடங்க உள்ளது.


Updated: Sep 9, 2020, 04:07 PM IST

Source link

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *