கொரோனாவால் நாடு முழுவதும் களையிழந்த விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாட்டம்.!

Spread the love


நாடு முழுவதும் அமலில் உள்ள கட்டுப்பாடுகளால் களையிழந்த விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாட்டம்.!


Updated: Aug 22, 2020, 08:31 AM IST

Source link

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *