திருமணமான பெண்ணை துப்பாக்கி முனையில் கூட்டு பலாத்காரம் செய்த கொடுமை!

Spread the love


திருமணமான பெண்ணின் 5 மாதங்கள் மகனின் தலையில் துப்பாக்கியை வைத்து கூட்டு பலாத்காரம் செய்த காம கொடூரர்கள்..!


Updated: Aug 26, 2020, 10:33 AM IST

Source link

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *