திரையரங்குகளுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்ட மத்திய அரசு!!

Spread the love


அக்.15 திரையரங்குகள் திறக்க மத்திய அரசு அனுமதித்துள்ள நிலையில் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியீடு..!


Updated: Oct 6, 2020, 01:21 PM IST

Source link

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *