‘தொழிற்சாலை உரிமையாளர்களுக்கு’ நல்ல செய்தி; Delhi Government புதிய திட்டம் அறிவிப்பு

Spread the love


குத்தகை வாடகைகளை தாமதமாக செலுத்துவதற்கு டெல்லி அரசு  (Delhi Government) ‘பொது மன்னிப்பு’ திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.


Updated: Aug 23, 2020, 03:30 PM IST

Source link

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *