பெண்கள் நிர்வாணமாக நடந்தா தான் மோட்சம்.. கிராமத்தில் நடந்த வினோத சடங்கு!!

Spread the love


ஊர் தலைவருக்கு உடல் நலம் சரியாக ஆண்களின் முன் பெண்கள் நிர்வாணமாக நடந்த தான் ஆகும் என கூறி சொல்லிய சாமியாடி.!


Updated: Oct 10, 2020, 01:56 PM IST

Source link

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *