வட்டி விகிதங்களில் எந்த மாற்றமும் இல்லை, ரெப்போ விகிதம் 4% ஆக உள்ளது: RBI

Spread the love


இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ரெப்போ விகிதத்தில் எந்த மாற்றமும் செய்யவில்லை. ரிசர்வ் வங்கி ரெப்போ விகிதத்தை 4 சதவீதமாக வைத்திருக்கிறது..!


Updated: Oct 9, 2020, 10:34 AM IST

Source link

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *